Gildets 47års fødselsdagsfest7. sept. 2010
58 gildebrødre og gæster var kl. 19 mødt op til årets fødselsdagsfest, hvor man traditionen tro ikke modtager, men uddeler milde gaver.
Efter gildemesterens velkomst og en sang "Septembers himmel er så blå" fik landsgildemester Lone Erkmann ordet.

I sin festtale omtalte hun gildernes arbejde og ikke mindst den manglende tilgang fra spejderkorpsene,der pt. har lidt vind i sejlene.
Spørgsmålet om, hvordan får vi dem med, kan sikkert ikke her og nu besvares, men der var alligevel en optimisme i forsamlingen.
Vi må finde nye veje - det skal jo lykkes.

Så blev det tid til en sang "Brødre i gildet" før vi indtog den lækre buffet. Under kaffen tog Kurt ordet og fortalte med glæde om de 100.000 kr., der nu skulle uddeles. Årets fødselsdagspris på 30.000 kr. gik til Glostrup hospitals børneafdeling til indkøb af fjernsyn og Wii-spil.
En sygeplejerske modtog gaven og fortalte, at det er en stor hjælp, som er med til at lette syge børns hverdag.

Herefter blev der uddelt 10 noget mindre gaver til andre humanitære formål: handicappede børn, brystopererede kvinder, menighedsplejen, Islev sogns menighedspleje (til julehjælp), Nygårds menighedspleje, Brøndby V. sogns støtteforening (børn og unge), Dansk Blindesamfund, Narkolauget, Gambiaprojektet og lederkurser i Litauen.

Gaverne blev overbragt af Kurt, og de glade modtagere kvitterede med tak, og fortalte lidt om deres arbejde og den virkning, økonomisk støtte kan have.

Derefter tog Bjarne, leder af spejderlauget, over og fortsatte gaveuddelimgen - nu til spejderne: "Ulf Jarl" fik bl.a. støvsuger, termodunke, skærekasser og gryder. "Strandboerne" fik flag og telt.

Gildemesteren afsluttede fødselsdagsfesten og takkede for et godt fremmøde.
Festlauget fik også tak for et fint arrangement.

Landegildemester
Landsgildemesteren holder sin tale til Vestvoldgildet

Bodil
Vestvold Gildets Gildemester holder tale.

hospital
Kurt Lundsteen overrækker kr. 30.000 til sygeplejersker fra Glostrup Hospitals Børneafd.

spejdergaver
Bjarne uddeler spejdergaver.


Sidst opdateret 7. november 2010