Novembermøde 11. November 2014


Til vores novembermøde i gildet fik vi i år tidl. overrabbiner Bent Lexner til at fortælle os lidt om sig selv og jødernes historie i Danmmark
Vi hørte om, at de første jøder indvandrede efter opfordring af Christian IV. De kom fra Holland, Hamburg og Altona området. Indtil vi fik vores grundlov i 1849, var der dog begrænsninger i, hvad en jøde måtte ønske af uddannelse. Han måtte ikke blive højtuddannet, måtte ikke eje jord og bygninger, og derfor be-gyndte mange jøder at sælge varer og tøj, og lave bankvirk-somhed.
Bent Lexner kom også ind på 2. verdenskrig, og fortalte, hvor-dan han selv og andre jøder var taknemmelige for den danske hjælp. Som han sagde, var der ikke andre lande, der hjalp.
Jøderne har tidligere været et forfulgt folk, og har ofte måtte trække teltpælene op, for at flytte et andet sted hen.
Som en tankevækkende ting fik vi at vide, at af de ti dygtigste violinister i verden, var de 9 jøder, og blandt de ti dygtigste pianister var kun 1 jøde. Pga at jøderne ofte måtte flygte, var det lettere at tage en violin med end et klaver.
Bent Lexner kom ind på mange andre ting, bl.a mad og skikke og sabbat. Det havde ikke altid været lige let at skulle søge job og være dansk soldat, når man var ortodoks jøde.
I 1948 fik jøderne omsider Deres egen stat, Israel.
Bent Lexner
Bent Lexner


Sidst opdateret 5. mar 2014