Helge


En kæmpe er gået bort, vi mistede vores gode Gildebror og Gildemester Helge Andersen, pludselig søndag den 27. oktober 2013.
Helge var et meget engageret og venligt menneske. Han gik op i Gildearbejdet med liv og sjæl, han var lige startet på sin anden periode som Gildemester i Vestvold-Gildet, da han blev revet væk.
Billede af Helge

Her ses Helge som vi kender ham bedst, det er til Gildets 50 års jubilæumsfest den 7. sept.2013.
Han er i en hyggelig samtale med Viceborgmester.Jan Kongebro, Rødovre.
Æret være Helges minde - .