Ulveløbet, søndag 1. maj 2011 


Til det årlige ulveløb i Brøndbyskoven var der i godt vejr mødt ca. 60 børn og en god flok ledere og forældre.

Gildebrødrene mødtes ved ni-tiden og startede med det traditionelle fælles morgenbord. Herefter fordelte vi os på diverse poster, hvor der var varierende opgaver som morse, kimsleg, forhindringsbane, stafet, pandekager, fuglekending og besnøring.

En ekstra opgave i år var, at alle holdene fik udleveret en plastpose til at samle skrald i fra skoven. Holdene fik samlet rigtigt meget efter mottoet "efterlad skoven renere".

Dagen sluttede med grillede pølser og præmieuddeling og alle havde haft en god dag.

tegning

 Sidst opdateret 6. august 2011