VESTVOLD-GILDETs ledelseGildeledelsen består af:

Gildemester: Bjarne Wichmann
Gildeskatmester: Lilli Guldmann
Gildekansler: Kurt Lundsteen


I Sct.Georgs Gilderne har man nogle traditioner som gør, at tingene tit hedder noget andet, end det ville gøre i enhver anden forening. Det er blandt andet dette særpræg som er med til at gøre Sct.Georgs Gilderne til noget særligt.

Gildemester: Også kaldet formanden.
Gildeskatmester: Også kaldet kassereren
Gildekansler: Også kaldet sekretæren


                                                                 Sidst opdateret 26.06.2023