Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

Landsindsamling til Dansk Flygtningehjælp

Igen i år var Vestvoldgildet aktivt med i Landsindsamlingen til Dansk Flygtningehjælp, dette skete søndag den 11. november 2007.

Som sidste år var det en Gildebroder som var koordinator for indsamlingen i Brøndbyvester og Brøndbyøster, i år var det Helge Andersen der var trukket i arbejdstøjet. 

Han havde fået samlet et hold på 18 indsamlere som formåede at indsamle det pæne beløb kr. 23.474. 

Og dette gjorde Vestvoldgildet til den suverænt største indsamler i Brøndby Kommune. 

På billedet ser man det næsten overståede arbejde med at tælle sedler og mønter. 

På landsplan blev der indsamlet 14,7 millioner kr. og af dette beløb, som årets indsamling har givet, vil 11,2 mio. svarende til 76% gå til det internationale arbejde for flygtninge. Heraf går 3 mio. kroner til vores indsats i Darfur. Allerede en af de nærmeste dage vil 1 million kroner blive sendt afsted til arbejdet i dette område, oplyser Mik Steenberger, Kommunikationschef, Dansk Flygtningehjælp.

 

Sidst opdateret 17-10-2008. Retur til Startside