Hvem er vi ??VESTVOLD-GILDET blev etableret i 1963, og i dag er vi ca. 30 gildebrødre, og håber at blive mindst en mere i 2018.

Gildet dækker Brøndby og Rødovre, idet det dog ikke er nogen betingelse for at være i VESTVOLD-GILDET, at man bor i dette område.

Hvor gildebrødre mødes, er der altid en dejlig kammeratlig tone der gør, at så mange gildebrødre er glade for at være med i de mange aktiviteter vi har - både i vores gilde - men også på tværs af gilderne i lokalområdet.

Hvis du har været spejder eller på anden måde har haft kontakt til spejderbevægelsen, er det måske noget for dig at blive gildebror.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i 1933 med det formål at virkeliggøre ordene "en gang spejder - altid spejder".

I Danmark er der 231 gilder med næsten 6000 gildebrødre.

Sct. Georgs Gilderne virker som samlingssted for tidligere spejdere og spejderinteresserede, som på et voksent sted ønsker at arbejde videre med spejdertanken. Samtidigt løser Sct. Georgs Gilderne i fællesskab humanitære opgaver efter det enkelte gildes valg.

Sct. Georg og Gilde lyder måske mærkeligt eller gammeldags for nogle, men vi regner os selv for at være ganske almindelige mennesker.

Gilde betyder næsten det samme som laug. Håndværkerne og de handlende havde deres laug i købstæderne. Disse laug eller gilder kunne indgå aftaler for medlemmerne og repræsenterede medlemmernes interesser for omverdenen - ligesom de havde en social funktion - man hjalp hinanden og festede sammen.

Gildebrødre er kvinder og mænd fra alle samfundslag, og det er uden betydning, hvilket job man har, eller har haft. Politisk og religiøst er vi naturligvis meget forskellige, men det forhindrer os ikke i at være sammen på en god måde.

Hvad laver vi i Gildet?Gildehal.
Vi mødes til gildehal tre gange om året. I gildehallen holder gildemesteren en gildetale, vi synger, nyder musik m.m. Det er også her, vi optager nye medlemmer. Efter selve gildehallen bliver der serveret en let anretning.

Gildemøder.
De måneder, hvor vi ikke holder gildehal, holder vi i stedet et gildemøde. Indholdet på et gildemøde kan være meget forskelligt. Fx. kan en spændende person udefra holde et foredrag, eller vi kan tage på tur ud i naturen, ja faktisk er der ingen begrænsning for de gode idéer.

Gruppemøder.
I VESTVOLD-GILDET har vi fem grupper. En gruppe kan på en måde sammenlignes med en patrulje i en spejdertrop. I grupperne beskæftiger vi os med samfundsrelevante emner, kulturelle oplevelser m.m.

Herudover hygger vi os og lærer hinanden at kende. Gruppemøderne holdes i medlemmernes private hjem en gang om måneden.

Laug og udvalg
Sidst opdateret 31-01-2018