Hvem er vi ??VESTVOLD-GILDET blev etableret i 1963 under Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Gildet dækker Brøndby og Rødovre, idet det dog ikke er nogen betingelse for at være i VESTVOLD-GILDET, at man bor i dette område.

Hvis du har været spejder eller på anden måde har haft kontakt til spejderbevægelsen, er det måske noget for dig at blive gildebror.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i 1933 med det formål at virkeliggøre ordene "en gang spejder - altid spejder".

I Danmark er der gilder over alt i landet.
 
Sct. Georgsgilderne i Danmark er en international bevægelse med gilder i mange lande.
Gilderne er upolitiske og uafhængige af religion.

Sct. Georgs Gilderne virker som samlingssted for tidligere spejdere og spejderinteresserede, som på et voksent sted ønsker at arbejde videre med spejdertanken. Samtidigt løser Sct. Georgs Gilderne i fællesskab humanitære opgaver efter det enkelte gildes valg.

Hvor gildebrødre mødes, er der altid en dejlig kammeratlig tone der gør, at så mange gildebrødre er glade for at være med i de mange aktiviteter vi har - både i vores gilde - men også på tværs af gilderne i lokalområdet.

I Sct. Georgs Gilderne: Bruger vi nogle betegnelser som måske lyder mærkeligt eller gammeldags for nogle,men vi regner os selv for at være ganske almindelige mennesker.

Sct Georg: Navnet stammer fra gamle folkesagn, som findes i forskellige udgaver i mange
lande, og beskriver Sct Georgs kamp mod dragen.

Gilde betyder næsten det samme som laug. Håndværkerne og de handlende havde deres laug i købstæderne. Disse laug eller gilder kunne indgå aftaler for medlemmerne og repræsenterede medlemmernes interesser for omverdenen - ligesom de havde en social funktion - man hjalp hinanden og festede sammen.

Gildemester er betegnelser for vores formand
Gildeskatmester er betegnelsen for vores kasserer
Gildekansler er vores betegnelse for vores sekretær

Gildebrødre er kvinder og mænd fra alle samfundslag, og det er uden betydning, hvilket job man har, eller har haft. Politisk og religiøst er vi naturligvis meget forskellige, men det forhindrer os ikke i at være sammen på en god måde.

Hvad laver vi i Gildet?Gildehal. Er betegnelse for større møder.
Vi mødes til gildehal tre gange om året. I gildehallen holder gildemesteren en gildetale, vi synger, nyder musik m.m. Det er også her, vi optager nye medlemmer. Efter selve gildehallen bliver der serveret en let anretning.

Gildemøder. 
De måneder, hvor vi ikke holder gildehal, holder vi i stedet et gildemøde. Indholdet på et gildemøde kan være meget forskelligt. Fx. kan en spændende person udefra holde et foredrag, eller vi kan tage på tur ud i naturen, ja faktisk er der ingen begrænsning for de gode idéer.

Gruppemøder. Betegnelse for møder holdt i grupperne.
I VESTVOLD-GILDET har vi fire grupper. En gruppe kan på en måde sammenlignes med en patrulje i en spejdertrop. I grupperne beskæftiger vi os med samfundsrelevante emner, kulturelle oplevelser m.m.
Gruppemøderne holdes i medlemmernes private hjem en gang om måneden.

Gruppetur er betegnelsen for en tur, evt. med bus til en seværdighed elller lignende, eller vores årlige kirketur, hvor vi besøger en kirke i lokalområdet.

Laug 
Sidst opdateret 26-06-2023