Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

Indvielse af Julemærke hjemmets hoppepude

Vestvold Gildet, Sct. Georgs Gildet for Brøndby – Rødovre 
donerede ved sin 44 års fødselsdagsfest  25.000 kr. til Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted. Pengene skulle bruges til indkøb af en ny hoppepude.

Indvielsen af hoppepuden fandt sted en dejlig forårsaften, den 6. maj 2008. 

Julemærkehjemmet Kildemose ligger meget idyllisk med den bedste udsigt over Roskilde fjord. Der er konstant 24 børn, som har et ophold på 10 uger. Det er børn, som er henvist af egen læge til Julemærkehjemmet. Det drejer sig om børn, der har store vanskeligheder med livet, vanskeligheder af forskellig art. De fleste af børnene lider dog af overvægt, og motion på en hoppepude kan her gøre stor gavn. 

Gildebrødre fra Vestvoldgildet var, af forstander Lene Schou, indbudt til at deltage i den festlige indvielse.  Efter ankomst spiste vi den medbragte mad i det idylliske vejr.

Æren for at klippe snoren over blev overdraget Gildemester Bodil Kæmpegaard. Bodil fik af børnene, eleverne på Kildemose en gylden saks, hvormed snoren blev klippet over og hoppepuden indviet. 

Børnene viste Gildebrødrene rundt på hele Julemærkehjemmet, så man kunne se hvordan de boede, og hvordan deres hverdag var med motion, hygge og undervisning. 

Derefter var der kaffebord for de voksne, og forstander Lene Schou fortalte om julemærkehjemmenes historie. Den eneste indtægt til den ret kostbare drift af de 4 julemærkehjem i Danmark er fra salget af julemærker. Det er desværre gået mærkbart ned, derfor er der kommet et nyt tilbud, hvormed man kan støtte julemærkehjemmene. 

Det drejer sig om et lille elektronisk Julemærke til brug i e-mail. Prisen for at bruge e-julemærket er et årligt beløb på kr. 50 for private og lidt dyrere for virksomheder. 
Mere info på  
www.e-julemaerket.dk

 

Det blev en dejlig aften på Kildemose for børn, personale og Gildebrødrene fra Vestvoldgildet.

Arne
PR

Sidst opdateret 17-10-2008. Retur til Startside