Gildemøde 11. November 2008Gruppe 2 havde arrangeret et foredrag af læge Niels Svensson

Foredragets indhold var tanken om, at ligklædet i Torino kunne være identisk med det klæde, Josef fra Aritmatæa foldede henover den korsfæstede Jesus

Det var hensigten så sagligt som muligt at informere om den relevante forskning.

Vi hørte blandt andet om begravelsesskikke og om datidens forarbejdning af tekstiler og vi hørte om ligklædets eventyrlige rejse fra Palæstina til Domkirken i Torino, hvor det er i dag.

Interesserede kan læse meget mere om emnet i Niels Svenssons bog, "Det sande ansigt".

Gildebrødre og gæster havde en meget udbytterig aften, der blev noget at tænke over.Herunder ses et foto af Jesu Ligklæde, med markering af detaljer med dansk tekst.

PR/ Arne Madsen
Vestvold Gilde
Siden er sidst opdateret 21.oktober 2010