Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

 

Vestvoldgildet og Plejehjemmet Lotte.  

 

VESTVOLDGILDET, hvis medlemmer er de lidt ældre spejdere, havde mandag 1.nov.  besøg på Rødovregård. Og det var en rigtig god gæst som kom og holdt foredrag, nemlig lederen på plejehjemmet Lotte, Kochsvej på Frederiksberg.

 

Thyra Frank, leder på plejehjemmet  siden 1988 holdt et meget oplysende og muntert foredrag om sin tid i det danske sundhedsvæsen. Thyra går ind for medmenneskelighed og omsorg, og her har hun sat sine fodspor ganske eftertrykkeligt. Da Thyra overtog plejehjemmet Lotte i 1988 var sygefraværet blandt personalet 15%, hvilket er gennemsnittet på danske plejehjem. Og beboerne boede i gennemsnit eet år på hjemmet, fordi de er meget dårlige når de bliver visiteret, men Thyra Frank fik hurtigt forhøjet den gennemsnitlige tid på hjemmet til fire år !

 

Dette høje sygefravær blandt personalet kunne Thyra ikke forstå, derfor satte hun sig for at det skulle være anderledes. Hun havde møder med personalet og sammen fandt de måder til at gøre arbejdet mere attraktivt og menneskelig for såvel personale som de gamle på hjemmet.

Allerede næste år var sygefraværet faldet markant, sidste år var det helt nede på ca. ½ % !

 

Da Thyra overtog plejehjemmet undrede hun sig over hvor stille der var om aftenen. Hun undersøgte dette og fandt at det var fordi de gamle havde fået sovemiddel og var i deres senge. Dagene var korte for de gamle, morgenmad ca. kl. 9, frokost kl. 12 og aftensmad ca. kl. 17, derefter var de lagt i seng kl. 19.30.

Dette ville Thyra ændre, hun talte med personalet ved møderne om ikke de skulle lave et plejehjem, som de selv engang kunne tænke sig at være på. Dette blev enstemmigt vedtaget og tingene blev ændret.

 

Nu skulle der ikke mere være faste spisetider, man kunne få morgenmad fra kl. 7.30 til 11 og så fremdeles. Nogle af de gamle ville måske helst sove længe, andre ville tidligt op for at se morgensolen.  Om aftenen blev der sunget og spillet musik, denne stilhed fra før var forsvundet.

Da sygefraværet for personalet  var blevet lavt, og der ikke skulle bruges mange penge til vikarer,  var der flere penge til rådighed. Derfor fandt Thyra på en god idè, de skulle sandelig på ferie for der var mange af de gamle som ikke havde set så meget, de havde ikke rejst ret meget.

 

Thyra startede med at leje feriehuse ved Karrebæksminde, og alle, ja alle de gamle, demente og ikke demente samt al personalet kom af sted på ferie ved Karrebæksminde. Og de gamle kunne pludselig så mange ting med at hjælpe til, skrælle kartofler, dække borde m. m. De fik vin til maden og da det blev sengetid var de dejlig trætte, og sandelig om ikke de faldt i søvn helt uden sovemidler.  – Og sådan er det bagefter, også på plejehjemmet,  man behøver ikke sovemidler mere, de gamle har det godt og ser at der er et liv før døden, nu kan de sagtens sove naturligt.

Efter denne første ferie er det blevet til flere, ja endda en tur til De Vestindiske Øer, blev der foretaget. Og siden er der én årlig tur for alle, ja selv personalets familie kom med gratis. Der skal lige tilføjes at plejehjemmet Lotte ikke er stort, der er kun plads til 22 gamle, så det er selvfølgelig lettere at overse end dersom der var mange flere !

 

På plejehjemmet er der to faste regler. Nr. 1 er, at ingen gammel kommer ud af hjemmet, til undersøgelse eller andet, uden der er en støtteperson med fra hjemmet. Regel nr. 2 er, at ingen gammel som er meget syg, skal måske dø, må ligge alene, der vil altid være en person til at holde i hånden nat som dag.

Men det er ret voldsomme regler som myndigheder sætter for plejehjem. Det blev påtalt  at der ikke måtte ligge løse tæpper på gulvet på plejehjemmet, de gamle kunne falde og brække benene. Og dørene måtte ikke være låst på et plejehjem, de gamle demente skulle frit kunne liste ud på gaden !

 

Thyra kunne ikke forstå at der ikke måtte ligge løse tæpper på gulvet, medens de gamle frit skulle kunne gå ud fra plejehjemmet og ud på gaden og blive kørt over.

Derfor gjorde hun det modsat, løse tæpper blev liggende, men dørene blev låst så man ved at de gamle er sikkert indenfor, eller i haven hvor man også kunne være.

 

Der kom også en telefonbesked om, at plejehjemmet skulle lukkes, idet det var for gammeldags med kun 7 toiletter,  hertil svarede Thyra Frank, at det var da et mærkeligt træf at man fra Københavns Kommune  ringede lige nu, for hun sad netop og skrev på en ansøgning om at måtte skrotte 2 af toiletterne, da der ikke var brug for dem.

Som Thyra siger, så skal plejehjem nu om dage være så fine og flotte, ofte med to værelser, bad og køkken med komfur. Et el-komfur som aldrig bliver tilsluttet da der kun er få gamle nu om dage, som er i stand til at betjene et komfur, altså efter af de er visiteret til et plejehjem.

Thyras holdning er, at  det tidspunkt hvor nutidens gamle kan komme på plejehjem, har de slet ikke brug eget køkken, bad m. m., de er simpelthen ikke i stand til at have gavn af det. Og deres dage er som tidligere sagt,  korte på de sædvanlige plejehjem. Hvorfor skal pengene bruges til al det fine, dèt de gamle har mere brug for, er menneskelig omsorg. I stedet for at personalet sidder på kontoret og laver rapporter og computerarbejde, skulle deres plads være ved de gamle.

 

For nogle år siden fik Thyra Frank besked fra Københavns Kommune at hendes køkken skulle nedlægges, de mente at der så kunne spares 90.000 kr pr år. Meningen var, at fra nu skulle al plejehjemsmad laves centralt og køres ud.

Men Thyra ville beholde sit køkken så hun til tider kunne servere nye kartofler og vin til maden. Og de gamle fik på skift lov til at bestemme menuen, det var de lykkelige for. Det skal lige fortælles at personalet spiser sammen med de gamle, som én stor familie.  De gamle der var for demente til at vælge menu´ var der taget hånd om, idet slægtninge på forhånd var forespurgt om deres yndlingsret.

Køkkenet på plejehjemmet var altså noget der ikke skulle nedlægges, så Thyra Frank gik til pengeskabet og snuppede 90.000 kr. Dem sendte hun til Københavns Kommune, de skulle ikke bryde sig om at nedlægge hendes køkken. De gamle på hendes plejehjem skulle ikke have dampkogte kartofler og kedelig  mad fra et centralt køkken.

Derefter havde hun en opringning fra Kommunen fra en herre som talte i seks minutter uden at trække vejret. Han syntes simpelthen at Thyra var utålelig og ude af stand til at fatte  at Kommunen var den, der vidste bedst besked med økonomisk madlavning.

Men sådan blev det, køkkenet på Plejehjemmet Lotte består den dag i dag.  Og da samarbejdet med Kommunen var anstrengt løsrev Thyra sig fra den, plejehjemmet blev til en selvejende institution,  et frit plejehjem, uden driftsoverenskomst med en bestemt kommune.

 

I dag kan alle gamle, fra alle kommuner søge en plads på Lotte, men der er en stor venteliste, det er et meget eftertragtet plejehjem på grund af at man dér foretrækker medmenneskelighed, omsorg og forståelse frem for dyrt byggeri  som opfylder teoretikeres krav, men ikke opfylder de gamles egentlige behov.

Thyra Frank fik i maj 2001 som den første Kirsten Stalknechts pris. Kirsten Stalknecht var i mange år formand for Dansk Sygeplejeråd.

 

Thyra står som sagt for det medmenneskelige, man skal hjælpe hvor hjælp behøves, og det falder så godt i tråd med VESTVOLD GILDET, Sct. Georgs Gildet i Brøndby og Rødovre, som står for  det samme. Det er efterhånden kendt at GILDET gør sit bedste for at samle midler ind til senere uddeling.

Der var et godt fremmøde af gildebrødre  ved sammenkomsten på Rødovregård hvor Thyra Frank holdt det oplysende foredrag ved med en blanding af humor og alvor at oplyse om hvordan man ville få bedre udnyttelse af skattepengene. Nemlig ved ikke at satse på det store forkromede, men på helt fundamentale, medmenneskeligheden og at være mod andre, som man ønsker at andre skal være mod én selv.

 

Arne