Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

Loppemarked i Rødovre Centrum

Vestvoldgildets store loppemarked med over 150 stadepladser og dertil 45 børnestadepladser forløb fremragende godt. Som sædvanlig strømmede kunderne til, vi har endnu ikke tal på hvor mange, men Vestvoldgildets Gildebrødre var godt tilfredse.

Der var et rigtig godt humør over hele linien, og "De Gode Mænd" kom som sædvanlig og underholdt på bedste måde, det bidrog til den gode, glade stemning. 

Nu går Vestvoldgildets mandskab, Gildebrødrene allerede i gang med at planlægge næste Loppemarked, det vil blive den 18. marts 2007. 

Gildebrødrene med hjælpere får et overskud ved disse Loppemarkeder, dette overskud vil ved Gildets fødselsdag hver september blive uddelt til spejderarbejde og humanitært arbejde fortrinsvis i lokalområdet. 

mvh. Arne

 

Indbydelsen fra 22. oktober 2006

 

     Vestvoldgildets Efterårs-Loppemarked 22. oktober 2006.

Vestvoldgildet, Sct. Georgs Gildet i Brøndby og Rødovre, Gildet, bestående af forhenværende spejdere, indbyder igen til Kæmpeloppemarked i Rødovre Centrum søndag den 22. oktober kl. 9 - 15 med gratis adgang.

Det traditionelle store loppemarked i Rødovre Centrum udvides i år med stader for børn.

Børn i alderen 6 til 14 år kan leje et stade til kr. 20.00.

Loppemarkedet byder på mindst 150 stadepladser, musik og underholdning, og når man har  gjort et godt køb, - så er der masser af plads i Rødovre Centrum, så man kan gå og få lidt inspiration ved at kigge forretninger.

Overskuddet fra Vestvoldgildets aktiviteter, derunder de to årlige Loppemarkeder, ialt ca. 100.000 kr,  bliver uddelt ved Gildets fødselsdagsfest i september. Ved festen bliver humanitære formål og spejderarbejdet i Lokalområdet især tilgodeset med fine donationer.

Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i 1933 med det formål at virkeliggøre ordene "en gang spejder - altid spejder".

I Danmark er der 231 gilder med 7.260 gildebrødre.

Vestvold-Gildet blev etableret i 1963, og i dag er vi 45 gildebrødre.

Hvor gildebrødre mødes, er der altid en dejlig kammeratlig tone der gør, at så mange gildebrødre er glade for at være med i de mange aktiviteter vi har - både i vores gilde - men også på tværs af gilderne i lokalområdet.

Hvis du har været spejder  eller på anden måde har haft kontakt til spejderbevægelsen, er det måske noget for dig at blive gildebror.

Gildet dækker Brøndby og Rødovre, idet det dog ikke er nogen betingelse for at være i Vestvold-Gildet, at man bor i dette område.

De mange gildebrødre, som alle har interesse for Spejderbevægelsen i lokalområdet, sørger for afviklingen af de to årlige Loppemarkeder.

 

 

LOPPEMARKED

FOR BØRN

MED 45 STADEPLADSER I
RØDOVRE CENTRUM

SØNDAG D. 22. OKTOBER 2006
KL.  9 – 15

Det traditionelle store loppemarked i Rødovre Centrum udvides i år med stader for børn.
Børn i alderen 6 til 14 år kan leje et stade til Kr. 20,00.

Overskuddet anvendes til spejderarbejde og humanitært arbejde fortrinsvis i Brøndby og Rødovre

Arrangør: ”VESTVOLDGILDET”
Sct. Georg Gildet i Rødovre og Brøndby

TILMELDINGSBLANKET KAN HENTES I INFORMATIONEN I RØDOVRE CENTRUM
 FREDAG d. 6 OKTOBER FRA KL 12.00 TIL 15.00

 

E-mail til vores "Loppe ansvarlige" klik på kuverten (For de voksne)