Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

Loppemarked i Rødovre Centrum

Vestvoldgildets Loppemarked med det gode formål.

Vestvoldgildet, Sct. Georgs Gildet i Brøndby og Rødovre, Gildet, bestående af forhenværende spejdere, indbyder igen til Kæmpeloppemarked i Rødovre Centrum søndag den 30. oktober med gratis adgang.

Overskuddet fra Vestvoldgildets sidste års aktiviteter, derunder de to årlige Loppemarkeder, ialt ca. 100.000 kr, blev uddelt ved Gildets 42 års fødselsdag den 5. sept. I forvejen var der doneret 10.000 kr. til flodbølgekatastrofen i Sydøstasien. Ved fødselsdagen blev humanitære formål og spejderarbejdet i Brøndby og Rødovre især tilgodeset med fine doneringer. Derudover ydes der bl. a. hjælp til scleroseramte mennesker så de kan få to gode årlige fester.

De mange gildebrødre, som alle har tilknytning til Spejderbevægelsen, sørger for administrationen af Loppemarkedet.

Loppemarkedet byder på mindst 150 stadepladser, musik og underholdning, og når man har gjort et godt køb, - så er der masser af plads i Rødovre Centrum, så man kan gå og få lidt inspiration ved at kigge forretninger.

Venlig hilsen fra Vestvoldens PR Laug
Arne.

-------------------------------------------------

E-mail til vores "Loppe ansvarlige" klik på kuverten