Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

 

Landsindsamling med Dansk Flygtningshjælp

 

Der var Landsindsamling i dag søndag den 12. nov. til Dansk Flygtningehjælp, og Vestvoldgildet i Brøndby Rødovre var som sædvanlig også med, specielt fordi en Gildebroder i Vestvoldgildet Kurt Lundsteen igen var koordinator for indsamlingen i Brøndbyvester og Brøndbyøster.

Jeg indsætter et foto, hvor Kurt er travlt beskæftiget med pengetællemaskinen, og indsamlerne står spændt omkring for at høre resultater. I ovennævnte område var  28 indsamlere. Der skulle have været mange flere, men der var også afbud .

Men i år var der, ikke at forglemme, 2 afdelinger der indsamlede i Brøndby, Vestvoldgildet under Sct. Georgs Gildet i Danmark, stod for indsamlingen  i Brøndbyvester og Brøndbyøster, - og så var der heldigvis en ny afdeling i Brøndby Strand som også indsamlede. Her var koordinatoren Vagn Kjær Hansen, og de fik 16 flinke borgere til at indsamle, så der var ialt 44 personer i hele Brøndby som havde sat dagen fri til at indsamle til Flygtningehjælpen.

Resultatet fra tællemaskinen, og det var fra det hele samlede  Brøndby lød på 53.700 kr. - Og det beløb må da lyde godt i Dansk Flygtningehjælp som så sender pengene videre til Afrikas Flygtninge. 

Vi var heldige med vejret, en lille byge kom før vi gik ud på gader og stræder, og en stor haglbyge startede heldigvis først lige da vi havde afsluttet indsamlingen.

Med venlig hilsen
Arne Strøm Madsen / PR Vestvoldgildet