Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

 

Film af ulveløb

Fra vore ulveløb i Brøndbyskoven er der nu fremstillet film på DVD.

Som noget nyt er alle film nu overført til DVD, fordelene er mange, bl. a. fylder de meget mindre og er hurtigere at kopiere. 

De 9 års film om Ulveløb er overført til to plader, med henholdsvis 1998 til 2001 på én plade og årene 2002  til 2006 på den anden plade.

Pladerne kan købes fra PR Lauget for kun 10 kr. pr. stk. + evt. forsendelse. 

  

Med venlig hilsen fra  Arne,  tlf. 5081 3451