Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

 

Vestvoldgildet og Bodil Heister  

 

Den 1. november havde vi vores "Novembermøde" i gildet. Ved det møde har vi gerne en foredragsholder eller lignende.

Vi havde denne gang Bodil Heister, som er komponist, kapelmester, pianist. Hun har komponeret musik til en masse forskelligt, som man kan se på følgende link :   www.bodilheister.dk

Det var en fantastisk god aften, hvor hun spillede og sang bl.a. andet fra højskolesangbogen og materiale hun selv havde med.

Vi sang alle med og hun fortalte livligt om H.C. Andersen, Niels W. Gade, Carl Nielsen, Weyse og mange flere.

Hun har udgivet bøger og sat musik til en CD hvor Kurt Ravn synger Sophus Claussen digte. Det var i det hele taget en meget spændende aften.

Hun holder foredrag og sangaftener i hele landet. Hun er også ansat på det Kgl. Teater, hvor hun 8 timer om ugen underviser balletbørnene i musik, rytmik og sammenspil.

Jeg skulle bare lige lade min begejstring for en god aften gå videre.

  

Else