Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

Fødselsdagsfesten 9. september 2008

Igen i år var Loen på Rødovregård rammen om Vestvold-Gildets fødselsdagsfest, og traditionen tro havde vi inviteret nogle gæster, som skulle modtage gaver, altså ikke komme med gaver.

Vores Gildemester bød velkommen, og efter en sang var der et let traktement. Medens vi spiste, blev vi underholdt med et nummer, udført af De Grønne Pigespejdere i Rødovre.

Herefter holdt vores landsgildeskatmester Margit Toxværd fødselsdagstalen. Efter endnu en sang skulle vi til det mere spændende. Vores Aktivlaug havde igen i år stået for afviklingen af 2 loppemarkeder i Rødovre Centret, og indtægterne herfra, ca. 100.000,00 kr. skulle uddeles.

Vi havde i år valgt at give VESTVOLD-GILDETS FØDSESDAGSPRIS på 30.000,00 kr. til Klovnene på Glostrup Hospitals Børneafdeling. På klovnenes vegne modtog Connie Andersen prisen og fortalte om værdien af det arbejde klovnene udførte.

Derefter blev der uddelt beløb til humanitære organisationer m. m: Foreningen Brystopererede kvinder. Brøndbyvester Sogns Menighedspleje. Islev Sogns Menighedspleje. Nygård Sogns Menighedspleje. Dansk Blindesamfund. Foreningen SHGK (selvhjælps grupper for kvinder). Unge for ligeværd. Støtte til Handicap-lejr i Thy.

Himmelekspressen. Sct. Georgs Gildernes Narkolaug og Gambia Projekt. Brøndbyvester Sogns Støtteforening, og til Projekt Østeuropa (hjælp til spejderarbejdet i Litauen).

Efter endnu en sang var det de lokale spejderkorps tur til at modtage gaver, som de var blevet opfordret til at ønske sig, blandt andet telte, bålpander og et naturundersøgelsessæt.

Vi sluttede en dejlig aften med endnu en sang, og kunne tage afsked med vore gæster og Gildebrødre, og med glæde se frem næste års fødselsdagsfest.
En tak til festlauget, til aktivlauget, til gæster, til gildebrødre, til vores pianist Carin Bech og ikke mindst til Rødovre Centret, som velvilligt stiller Centret til rådighed for vores loppemarkeder.

Ulla.

Sidst opdateret 24-11-2008. Retur til Startside