Ansøgning om økonomisk støtte

picture


Vestvold Gildet uddeler hvert år,  på gildets fødselsdag  i september, nogle mindre donationer.

Donationerne uddeles til  foreninger og organisationer,  fortrinsvis i Vestvold Gildets nærområde , som har humanitære formål.

Donationerne er ikke til anvendelse i den normale drift, men skal anvendes til ekstraordinære projekter, der ellers ikke ville være mulighed for at gennemføre.

Bemærk at enkeltpersoner ikke kan søge støtte.

Ansøgning skal ske på særligt skema, som kan rekvireres ved henvendelse pr. mail til loppe@vestvold.dk

Blandt de indsendte ansøgning, forbeholder Vestvold Gildet sig ret til at frit at vælge hvem, der skal modtage en donation.


Sidst opdateret 20-11-2016