Ansøgning om økonomisk støtte

picture


Igennem mange år har Vestvoldgildet afholdt loppemarkeder i Rødovre Centrum.
Det har givet os mange indtægter, som vi hvert år har uddelt til spejdere og humanitære organisationer, samt uddeling af VESTVOLD-GILDETS fødselsdagspris på 25.000 kr.

Vestvold Gildet
uddeler hvert år,  på gildets fødselsdag  i september, nogle mindre donationer.

Donationerne uddeles til  foreninger og organisationer,  fortrinsvis i Vestvold Gildets nærområde , som har humanitære formål.

Donationerne er ikke til anvendelse i den normale drift, men skal anvendes til ekstraordinære projekter, der ellers ikke ville være mulighed for at gennemføre.

Bemærk at enkeltpersoner ikke kan søge støtte.

Ansøgning skal ske på særligt skema, som kan rekvireres ved henvendelse pr. mail til admin@vestvold.dk

Blandt de indsendte ansøgning, forbeholder Vestvold Gildet sig ret til at frit at vælge hvem, der skal modtage en donation.


Sidst opdateret 29-09-2020