Vestvold Gildet

Sct. Georgs Gildet for Brøndby-Rødovre

Anni og Mogens´s historie i Vestvold gildet

Se fremstilling af økserne.                                                 Fremstilling af højsædedug.

 

 Da jeg, Arne Madsen, PR i Vestvoldgildet, besøgte Anni og Mogens i marts måned 2007, og så billeder fra "gamle dage", nedskrev jeg nogle af de oplevelser som de havde været ude for som gildebrødre i Gildet.
Anni og Mogens blev optaget i Vestvoldgildet den 5. oktober 1982

Anni og Mogens fortæller:

Straks fra starten på Vestvoldgildet i 1963, blev en god spejdertradition overført til gildet, nemlig den at føre dagbog. Vi huskede fra ungdomsårene fra vore patrulje og tropsdagbøger, at det var ganske naturligt at notere i en dagbog om gildets arrangementer.

Dagbogen tog Carsten sig af, og man kunne næppe finde et bedre valg. Carsten skrev og tegnede dagbogssiderne fra 1963 og helt til 1997. Det blev til 4 fyldte bøger med meget fine illustrationer, man må ikke glemme at de blev til gennem rigtig mange timers indsats, krydret med vilje og talent.

! 1997 blev den femte dagbog påbegyndt, her er det Anni og Tove som dekorerer siderne.

Anni og Mogens sagde videre: I 1983 var Gilderne gået sammen med spejderkorpsene for at lave et "spejder for en dag" arrangement i april måned. I Rødovre blev der lavet plancheudstilling på biblioteket og der blev lavet en patruljeplads fra mandag og ugen ud i atriumgården.

Her ses Mogens, Per Møller, Erlind, Karen og Sv. Åge. Borgmesteren bydes velkommen lørdag den 16. april 1983.

Det hele blev startet inde i Rødovre Centrum, pionerarbejder og underholdning på scenen og flere stande på torvet.

På plænen foran rådhuset var der lejrpladser, pionerarbejder, en forhindringsbane med mere. Borgmester Per Møller kom og åbnede "dagen" ved at tænde blusset i "vippefyret". På det næste fotos ses Per Møller og Claus Borgen.

Og der er en spændende tovbro. Dernæst er der stabsmøde med spejderledere og Ib i centrum.

Næste foto viser Annis plakater til begivenheden

Der var musik i Rødovre Centeret. Og næste foto igen viser dias forevisning administreret af Karen og Ib.

I Brøndby var det om søndagen den 17. april 1983 at aktiviteterne fandt sted.

De foregik på Gildhøjskolen, og der var både sportsplads og gymnastiksale i brug. Ellers var aktiviteterne lige som dem i Rødovre, og der var dagen igennem god kontakt til børn og forældre. Dagene var meget vellykkede, det var et flot stykke PR arbejde.

Da Sct. Georgs Gilderne fejrede 50 års jubilæet den 24. april 1983, deltog flere gildebrødre fra Vestvoldgildet i festlighederne på Københavns Rådhus og bagefter var der underholdning i Falkoner Centret. Og distriktet markerede de 50 år ved en fest på Schnekloth Gymnasium med spisning og derefter en svingom.

Landsgildet havde et ønske om at overdrage et antal økser, ceremoniøkser, til gilder i Østrig, og derfor bad man Gilderne slutte op om ideen.

Vestvold Gildet tog straks ideen op, og Mogens påtog sig at lave en bronzeøkse i stil med de økser der var fundet fra Danmarks Bronzealder.

Der blev fremstillet 2 stk. økser og der blev taget fotos af fremstillingen. 

Fremstillingen af økserne har fået deres egen side. Se fremstilling af økserne.

 

Vi ser her Gildeledelsen i 1984. Det er fra venstre Kurt, Karen, Jytte, Anni og lb.

Da Gildet allerede i 1970'erne gik ind i arrangementer for de scleroseramte i København, blev der også i 1980'erne afholdt 2 festaftener om året, og til hvert af dem blev der af de fem grupper i Vestvoldgildet leveret 250 boller og 22 lagkager, desuden leverede firmaer mængder af forskellige gevinster og julegodter.

Der blev fremskaffet den bedste underholdning, og der kan nævnes: Kjeld og Hilda Heick, Syngepigerne fra Bakkens Hvile, Bjørn Tideman, Dansettens Venner der dansede boogie-woogie og "Lille Bjarne" Andersen. Mogens hjalp "Lille Bjarne" med at bære musikanlæg og instrumenter ud til vognen. "Lille Bjarne" sagde: "Det har været en meget stor oplevelse at optræde for de scleroseramte", og derefter rev han checken med honoraret i stykker! 

 Og mange andre havde gjort det før ham!

 

Fra 1980'erne tog gildets månedsblad Voldstafetten, et omfang der i sidetal ofte kom op på 20, og 23-24 sider var heller ikke unormalt.

Siderne var først og fremmest gildebrødrenes beretninger om, hvad der var foregået i den forløbne måned, såvel i gildet som i grupperne. Og hvad der bød sig til i den kommende måned. Der var ganske givet meget at skrive om -  og det blev der også - .

Erlind var da den utrættelige redaktør, han sørgede for at sætte kolorit på siderne med vittighedstegninger. Med hvad vi kalder kloge menneskers "kloge ord" og vignetter, alt for at bringe adspredelse mellem tekstlinierne.

Voldstafetten, som udkom hver måned, blev et uundværligt fundament i gildearbejdet, man inspirerede hinanden ved at berette om, hvad der skete i laugene. Og ikke mindst om hvad grupperne arbejdede med omkring det emne, de havde valgt.

 

På et møde i 1983 efterlyste Gildemesteren, så vidt jeg husker var det Svend Aage, et forslag for at gildet kom "til penge i hænde", så det ikke var nødvendigt at trække så meget på gildebrødrene. På det efterfølgende gildeting blev det foreslået, at vi samlede ting og sager fra vores gemmer, og solgte "varerne" på et loppestade.

Og et sådant stade kunne skaffes på Frederiksberg Rådhusplads. Forslaget blev vel modtaget, man var dog uvidende om, hvad der egentlig blev sat i gang.

Et udvalg på 6 gildebrødre blev nedsat og kl. 7.00 den 13. august 1983, slog vi stadet op på Frederiksberg Rådhusplads, og det var iblandt et helt anderledes, og det må vi sige, festligt folkefærd, end vi var vant til. På billedet ses Anni, Ib og Jytte.

Heldigvis havde vi Preben med os og han vidste, hvordan det skulle gøres. Det skulle gøres med festlige udråb, og kvikke bemærkninger for at hævde at et gammelt sølvpletfad havde tjent bedre dage på Dannæs slottet. Der var i det hele taget mange sjove ting som blev udbudt til salg, og vi kom dødtrætte derfra, glade for at se det liv på Frederiksberg som vi ikke havde kendt noget til, og glade for resultatet kr. 3.430, fint.

Det blev til 5 loppemarkeder på Frederiksberg rådhusplads, og i alt indbragte disse loppemarkeder godt 18.000 kr. På billedet ses bl.a. Verner og Preben.

I 1984 blev der arrangeret et Vestskovløb. På det billedet ses Ulla og Kurt  foran nogle af løbsdeltagerne. På næste billede er det Anni, Claus, og Carsten

Så ser vi Nils ved Vestskovløbet, Og på næste foto igen Nils, Sisseli og Nynne.

Nu ser vi Ib, Mogens, Anni, Jytte og Kjeld. På næste foto er der præmieuddeling efter Vestskovløbet.

I 1985 ser vi Mogens's Plakater ved spejder for en dag.

Der blev i 1985 og sammen med 1. og 2. Sct. Georgs Gilde i Glostrup, lavet en aktivitetsdag, der havde til formål at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. 

På festpladsen i Brøndby skoven havde vi fået Civilforsvar, Politi og Falck til at møde op med deres udstyr. Publikum kunne bage pandekager, teste deres kondital hos hjerteforeningen og meget mere.

På fodboldbanerne ved Avarta stillede en ballonskipper op med hele sit grej. Ballonen blev næsten pustet op og skulle lette, desværre blev der stærk blæst og opstigning blev forhindret.  Men dagen gav 6.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse

I 1986 kunne man på Rødovregård se Gildebrødre optræde i Cirkus Forårsgrøn.

På billedet der følger ses Anni og Mogens samt Jytte og Ib  i et balanceakt.

Igen i 1987 var der optræden på gården, nu var det i "Teater - Cafe".

På det første foto ses Karen, Erlind og Lis, samt ukendt trommeslager. Derefter ses Karen og Verner på næste foto.

Fra 1987 skal vi se nogle udendørs løjer idet der var fremstillet et "fængsel" som var låst og spejdere skulle støbe en nøgle til at låse op med.

På første foto ses Knud og Knud ved fængslet.

Derefter ser man en motorcykelbetjent på vej til fængslet, han gjorde lykke med sin tilstedeværelse. På det sidste foto ser man nøglen blive støbt.

Loppemarkeder i Rødovre Centrum

En af gildebrødrene der var loppevant, Tage, udkastede tanken om at lave et indendørs loppemarked i Rødovre Centrum, men det blev nærmest opfattet som en spøg. Efter en tid tog Preben dog ideen op og talte flere gange med Centerforeningens direktør, Svend Løøv, han afviste dog tanken. 

Så kom Centrets ejer, det var gartner Aage Knudsen ind i billedet og han så ideen i, at der kunne komme et andet publikum end det vanlige i hans Center.

Og dermed rykkede søndag den 8. november 1987 hele 87 stadeholdere ind i Rødovre Centeret med al deres loppegrej. Det var starten på loppemarkederne i Rødovre Centrum og det skulle fortsætte i rigtig mange år. 

Da regnskabet den 8. nov. 1987 blev gjort op, var det med mange tilfredse stadeholdere og med 12.127 kr. i overskud til Vestvoldgildet

Gartner Knudsen var med det meste af dagen og han glædede sig over folkelivet.

Ungarns aften på Rødovregård.

I 1988 lavede Vestvoldgildet Ungarns' aften på Rødovregård.

Man ser Tage, Knud og mange flere i fuld sving på gulvet. På næste foto ser man endnu flere glade deltagere.

Stadigvæk fra Ungarns Aften ser vi Kurt , Hanne og Erlind .På sidste foto ses Else og Holger.

Vestvold gildets 25 års jubilæum

Den 3. september 1988 fejrede Vestvoldgildet sit 25 års jubilæum. Vi ser her Carstens flotte tegning fra dagen.

i køkkenet på Rødovregård har Kirsten og Kristian travlt. Man ser også Karen og Ib samt ?

Ved 25 års jubilæet ses Verner Larsen som Landsgildemester, Gildeledelsen, Kurt , lnger og Provencial GM Hanne Vibe. Samt Distrikts GM Erling Ove Jensen. Vi ser gildemester Karen Jensen overrække Øksen til LGM Verner Larsen.

Fra Loppemarkedet i Rødovre Center i 1989 ser vi at der er trængsel i "Grønnegården". På scenen er "Elvis" i fuld sving med god underholdning.

Ved Forårsfesten 1991 på Rødovregård ser vi gruppe 2 i Taekvondo beklædning. Vi ser Ulla og Bruno. På næste foto spiser Preben og Lizzi med pinde.

Ved Forårsfesten ser vi endvidere Kurt , Bruno , Arne og Anni.På sidste foto ser vi at Anni har fået et godt tag på pindene.

 

I 1991 udførte Anni og Mogens en ny højsædedug, ideen til den kom fra et kalkmaleri i Vallensbæk Kirke som er gået til efter restaurering, men motivet derfra kunne bruges.

Denne beskrivelse kan ses på sin egen side. Fremstilling af højsædedug.

 

Her ses højsædedugen på et foto fra Nytårsgildehallen 11 . jan. 2003

I 1992 ser vi gruppe 2 opføre "Elverhøj" til forårsfesten. Vi ser bl. a. Mogens , Anni , Ulla Bruno og Else 

I dagbogen kan vi se en festtegning fra eventyr aftenen den 15. februar 1992. Ved samme lejlighed ser vi gruppe 3 opføre eventyr, på første foto ser vi Egon og Svend Åge

På det andet foto ser vi Ketty , Rite C., Astrid N., ?? Margit , Egon og Svend Åge. 

Bagefter var der bal i loen på Rødovregård. Vi ser Ketty , Mogens , Karen , Nils og Jytte. På sidste foto er der også liv og glæde til forårsfesten 1992.

I 1995 er der 2 fotos fra Gruppe 4, som var på tur i Vestskoven. Vi ser Verner , Anni og Mogens , Lis og Erlind. Og vi ser et nærbillede af de lækre pølser som skal fortæres.

Der var også en Gildetur i Hedeland hvor der blev kørt i Veterantog. Og det var godt med en varm kop kaffe på en råkold forårsdag i Hedeland.

I 1994 donerede Narko-lauget sengetøj via Susanne til Narkoklinikken. Her ses Verner med et stort læs.

Vi ser gaverne blive modtaget med stor glæde af Klinikkens personale med Susanne i spidsen. Der medfulgte en velkommen check som Verner Larsen overrækker.

Når vi tænker på de følgende år med loppemarkeder i Rødovre Centrum, så blev centeret i de følgende år udvidet med forretninger på 1. sal og senere igen med arkaden.

Stadeantallet voksede, det blev 136 efter det 32. loppemarked, og i 2003 hvor Vestvoldgildet har rundet de 40 år, har vi for længst nået 1 million i indtjening på at formidle loppemarkederne.

Der vises et foto fra Loppemarkedet i 1997, vi ser Erlind , Inger og Jytte.

Vi gildebrødre er glade for at vi ved Vestvoldgildets årlige fødselsdagsfest den 4. september, kan uddele pengene, de fleste ifølge tilsendte ansøgninger. 

Humanitære formål får 35 % af beløbene, Spejdere også 35 %, udadvendte aktiviteter 20% og kulturelle formål 10%.

Med hensyn til humanitær hjælp kan det dreje sig om hjælp til brystopererede kvinder, Brøndbyvester Sogns Menighedspleje, Dansk Blindesamfund, Islev Menighedspleje, Brøndbyvester Sogns Støtteforening og andre i Rødovre og Brøndby. Og desuden kan det dreje sig om støtte til oplysning mod narko og Aktion Børnehjælp. Dertil har vi i udlandet et Gambia projekt som vi også støtter.

Og - grunden til at vi kan hjælpe med op ti! 100.000 kr. om året er, at en loppevant gildebroder i 1987 kom med en rigtig god ide, og det var at lave et loppemarked inde i Rødovre Centrum.

 

Sidst opdateret 16-10-2008. Retur til Startside